لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : درمانگاه اقلید
آدرس: استان فارس- اقليد- ابتداي بلوار كشاورز- دمانگاه تاميا اجتماعي اقليد
تلفن: 07144529900
نام مرکز : درمانگاه 22 بهمن فسا
آدرس: شهر فسا - بلوار ولی عصر
تلفن: ٥٣٣٣٣٢٦٠
نام مرکز : درمانگاه كوار
آدرس: شيراز-شهرستان كوار- بعد از فلكه اول - خيابان اول- روبروي اداره پست - خيابان تامين اجتماعي - درمانگاه تامين اجتماعي كوار
تلفن: 07137822600
نام مرکز : درمانگاه شهرستان فراشبند
آدرس: تقاطع جاده بوشهر
تلفن: ٣٨٧٥٣٢٥١
نام مرکز : درمانگاه آزادگان
آدرس: شيراز-بلوار عدالت ابتداي بلوار دولت درمانگاه تخصصي آزادگان
تلفن: 8246990
نام مرکز : درمانگاه حضرت قائم خرامه
آدرس: خرامه خيابان بنياد مسكن درمانگاه تامين اجتماعي
تلفن: 24623727
نام مرکز : درمانگاه امام علی (ع) قيروكارزين
آدرس: استان فارس - شهرستان قیروکارزین - خیابان رضوان-کدپستی:٧٤٧٦١١٨١٤١
تلفن: 4227159
نام مرکز : درمانگاه آیت الله حق شناس جهرم
آدرس: جهرم-بلوار هواشناسي-روبه روي اداره راه و شهرسازي
تلفن: 09171906001
نام مرکز : درمانگاه لامرد
آدرس: فارس - شهرستان لامرد
تلفن: 07152728346
نام مرکز : پلی کلینیک شهید رضایی
آدرس: شيراز- بلوار سلمان فارسي- پلي كلينيك شهيدرضايي
تلفن: 37270955
نام مرکز : درمانگاه ابن سینا داراب
آدرس: استان فارس داراب
تلفن: 09178313569
نام مرکز : درمانگاه استهبان
آدرس: استهبان- بلوار امام علی (ع) - خیابان طالقانی- درمانگاه آیت ا... اصطهباناتی.
تلفن: ٥٣٢٢١٠٠١
نام مرکز : بیمارستان شهید دکتر بهشتی
آدرس: شيراز-ميدان وليعصر-دروازه سعدي- بيمارستان شهيد دكتر بهشتي
تلفن: 2241161
نام مرکز : درمانگاه آباده
آدرس: استان فارس، آباده
تلفن: 3333413
نام مرکز : طب سالمندان
آدرس: بلوار امیرکبیر-روبروی انبار شرکت نفت
تلفن: 8304560-70
نام مرکز : پلی کلینیک پارسیان
آدرس: فارس- مرودشت- خيابان سعدي- نرسيده به خيابان فرهنگ - ساختمان پلي كلنيك تامين اجتماعي پارسيان
تلفن: 07143224270
نام مرکز : درمانگاه نور اباد ممسنی
آدرس: فارس نوراباد ممسنی
تلفن: 42530325
نام مرکز : پلی کلینک تخصصی حافظ
آدرس: شيراز - انتهاي مالي آباد-جنب ميدان احسان
تلفن: 07136362515
نام مرکز : درمانگاه لار
آدرس: لار
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه کازرون
آدرس: درمانگاه شهرستان کازرون
تلفن: 2211106
نام مرکز : درمانگاه نیریز
آدرس: فارس نیریز
تلفن: 5239272